Display #
Title Author Hits
Akrylové plastové protézy - klady a zápory admin 309
Akutní a chronická apikální periodontitis admin 1710
Akutní a chronická parodontitida - příčiny, příznaky, léčba admin 574
Akutní hnisavý paradentóze a její léčba admin 203
Akutní zánět dásní - příznaky, léčba admin 1035
Alfa Bio implantáty - jeden z nejlepších na světě admin 757
Astra Tech implantáty admin 270
Bazální implantáty - výhody a nevýhody admin 376
Bělení zubů citron admin 243
Bělení zubů doma admin 178
Bělení zubů doma - hmotný majetek admin 230
Bělení zubů Gel - Jak používat admin 180
Bělení zubů proužky admin 209
Bělení zubů v zubní klinice admin 156
Bezmetalevi keramické korunky na zuby admin 183
Bicon Implantáty Konstrukční vlastnosti a výhody admin 411
Bílá dieta po bělení zubů admin 412
Biohorizont Implantáty - Typy a výhody admin 168
Bite u dětí - jak opravit chyby admin 163
BOI implantáty titanových implantátů admin 405
Brzy kazu admin 172
Capa opravit skus a zuby zarovnání admin 194
Cermetů - protetická metal koruna admin 170
Chronické vláknité periodontitis - příznaky, diagnostika a léčba admin 307
Čištění zubní plak admin 159
Čistíte zuby se šlemi admin 167
Co je ortodoncie nebo jak vytvořit bělostný úsměv admin 206
Co je periodontitida zuby admin 209
Co je to hluboké kazy - jeho typy, diagnózu, příznaky a prevence admin 230
Co je to zubař implantátu a co dělá admin 181
Co je to zubní kámen - způsobuje usazeniny tvorbu plaku mechanismu admin 212
Co je zubní sklovina - příčiny, příznaky, léčba admin 173
Co jsou zubní implantáty lepší místo admin 216
Co jsou zubní protézy admin 169
Co jsou zubní protézy kryt admin 165
Co lepší implantáty nebo protézy admin 167
Co mohu jíst se šlemi admin 161
Co se stane po odstranění rovnátek admin 169
Co se stane po rovnátka admin 163
Cymptomy a léčba implantátu admin 169
Dekorace zuby - kamínky, skices admin 224
Děti ortodontista, co může pomoci svým dětem admin 200
Dětské zubní kaz - léčba, prevence admin 169
Dětské zuby admin 195
Dlahování zubů - typy a metody admin 897
Do závorky na škodu zeptat admin 155
Druhy protéz - jaké jsou nejlepší admin 584
Druhy zubních implantátů a jejich výrobci admin 296
Druhy zubních korunek admin 293
Dutiny v přední zuby - prevence a léčba admin 192
Dýhy - keramické, kompozitní a porcelán admin 307
Express implantace admin 326
Extrakce zubu admin 506
Fáze implantace zubů admin 413
Fisurnyy kaz - příznaky, léčba a prevence admin 156
Fluoridace mléka zubů admin 199
Hluboké kazy - příznaky a léčba admin 217
Hluboký skus - příznaky, léčba, prevence admin 1031
Implantáty Adin - vlastnosti a výhody admin 175
Implantáty Ankylos s unikátním systémem spojení admin 252
Implantáty ARDS - vlastnosti a výhody admin 218
Implantáty Implantium - vlastnosti admin 191
Implantáty Rusimplant znaky, výhody a typy admin 169
Implantáty Schutz - typy, výhody admin 199
Implantáty Shtrauman - první místo v zazhyvlyaemosty popela admin 183
Implantáty XIVE Friadent - vlastnosti admin 178
Implantáty Zymmer typy, vlastnosti a výhody admin 427
Impro Implantáty - Typy a výhody admin 156
Indikace a kontraindikace pro zubní implantáty admin 498
Individuální ústní hygiena doma admin 171
Instalace safírové rovnátka a jejich výhody admin 271
Irryhator Aquajet LD-A7 - recenze modelu admin 206
Irryhator Oral-b admin 182
Irryhator ústní admin 184
Irryhator Waterpik WP 100 ultra admin 324
Jak často lze vybělit zuby admin 165
Jak čistit rovnátka admin 167
Jak čistit šle - tipy a pravidla admin 143
Jak dlouho jsou rovnátka na zuby admin 222
Jak je léčba zubního kazu u dětí admin 242
Jak je léčba zubního laseru - výhody a nevýhody admin 243
Jak léčit zánět dásní doma admin 332
Jak obnovit zubní sklovinu admin 2772
Jak odstranit rovnátka admin 159
Jak pečovat o zubní protézy admin 168
Jak pečovat o zubní protézy-1 admin 215
Jak používat dentální nit pro čištění rovnátka admin 151
Jak rychle odstranit bolest zubů admin 201
Jak se chovat paradentózy antibiotika, jednotkový vektor, laser a jiné metody admin 760
Jak se zbavit bolesti zubů admin 319
Jak si zvyknout na zubní protézy admin 607
Jak snížit citlivost zubů doma admin 219
Jak správně čistit zuby se šlemi admin 143
Jak správně pečovat o své zuby admin 153
Jak vybělit zuby jedlá soda admin 224
Jak vybělit zuby s citronem admin 177
Jak vybrat elektrický zubní kartáček admin 184
Jak vypláchněte ústa po extrakci zubu admin 476
Jaké estetické šle admin 157
Jaké jsou nejlepší zubní protézy admin 243
Jaké jsou nejlepší zubní protézy admin 223
Jaké moderní protetika admin 158
Jazyková šle nebo šle inkognito admin 171
Je možné odstranit rovnátka sebe admin 175
Je to stojí za to dát rovnátka admin 180
Kam implantáty - principy výběru kliniky admin 160
Kartáčovací šle - podrobný návod a hygiena admin 149
Kaz primárních zubů - typy, příčiny, léčba zubního kazu mléčné zuby - typy, příčiny, léčba admin 431
Kazatelna zub - k léčbě nebo odebrat admin 240
Keramické konzolový systém podrobně admin 159
Keramické korunky z oxidu hliníku - výhody a nevýhody admin 165
Kolik času uvedení konzole admin 154
Kolik nosit rovnátka admin 158
Komplikace po implantaci zubů admin 1116
Konzolový systém Incognito admin 175
Kořenové Dental zubní - příznaky a léčba admin 177
Korun na zuby - typy, instalace admin 201
Kosmetické stomatologie - klíč k bezchybným úsměvem admin 169
Krém pro upevnění zubní náhrady admin 167
Kruhové dutin u dospělých a dětí admin 164
Která dala rovnátka na zuby admin 152
Láhev zubní kaz - příčiny a léčba admin 164
Léčba Diastema u dětí admin 351
Léčba paradentózy doma admin 482
Léčba stomatitidy doma admin 235
Léčba tok doma admin 172
Léčba zánětu dásní antibiotika admin 290
Léčba zánětu dásní doma pro lidi admin 230
Léčba zánětu dásní u dětí - některé funkce admin 178
Léčení kazu admin 188
Lepidlo na zubní protézy admin 394
Malocclusion u dětí - příznaky a léčba admin 173
Malocclusion u dospělých - příčiny, léčba admin 173
Metody bělení zubů admin 191
Metody bělení zubů admin 191
Metody pro implantaci zubů admin 201
Metody protetika admin 155
Metody zmírnění bolesti zubů po montážní úhelník admin 193
Mezera mezi předními zuby admin 286
Mini implantáty - indikace a montáž technologie admin 246
MIS implantáty admin 256
Moderní metody bělení zubů admin 156
Můžete vyléčit paradentóze admin 194
Nainstalujte rovnátka - poradenství při volbě admin 137
Neviditelné nebo jasné rovnátka - výhody admin 165
Nobelovy implantáty - kvalita především admin 176
Obnova shnilé zuby admin 378
Odstranění rovnátka admin 176
Odstranění zubního kamene doma pro lidi admin 3515
Odstranění zubního kamene ultrazvukem, odstranění usazenin, metody čištění zubního plaku admin 825
Odstranění zubního plaku admin 203
Onemocnění dásní - léčba a prevence onemocnění admin 487
Opotřebení police šle na zuby admin 154
Oprava malocclusion zubů admin 318
Oprava zuby admin 201
Ortodoncie - oprava malocclusion zubů admin 160
Ortodontické zubní ošetření admin 171
Osteoplastiku - stavební kosti ve stomatologii admin 190
Otok po implantaci zubů admin 643
Paradentóza - léčba onemocnění různými způsoby admin 699
Paradentóza u diabetes - komplikace a jejich prevence admin 169
Paradentóze - příznaky a příčiny admin 194
Parodontitida - příznaky a léčba onemocnění admin 352
Parodontitida - typy a klasifikace admin 664
Péče o rovnátka - doporučení admin 168
Péče o zubní implantáty po implantaci zubů admin 214
Péče o zubní kartáček admin 183
Peryymplantyt - příznaky a léčba admin 154
Piniové oříšky na hubnutí admin 174
Plak na zubech, a důvod pro metody řešení admin 274
Plaketa doma - příčiny, čištění, odstraňování admin 164
Polyuretanové protézy - klady a zápory admin 173
Populární typy konzolové systémy admin 165
Pořadí erupce chrupu admin 204
Povrchní zubní sklovina - léčba admin 188
Povrchové zuby ftorlaka admin 148
Pozdní kazu admin 167
Prevence onemocnění parodontu admin 299
Prevence zubního kamene a plaku, zubní pasty dost admin 224
Prevence zubního kazu březích admin 151
Prevence zubního kazu u dětí admin 144
Příčiny bruxismem admin 203
Příčiny onemocnění parodontu admin 177
Příznaky stomatitidy admin 245
Proč krvácení dásní - příčiny a léčba admin 253
Profesionální bělení zubů admin 156
Profesionální čištění zubů admin 445
Profesionální ústní hygiena admin 148
Protézy Kvadrotti admin 168
Protézy Kvadrotti - výhody a nevýhody admin 174
Protézy na přísavky - výhody a nevýhody admin 200
Průměrné kaz - Příznaky, diagnostika a léčba admin 168
Rovnátka bez extrakce zubu admin 172
Samonastavovací držák admin 165
Sapphire rovnátka - výhody a nevýhody admin 182
Sinus - lifting v zubním lékařství - doporučení a kontraindikace admin 416
Šle Damon 3MX - designové prvky, principy léčby admin 178
Šle Damon Q - systém nové generace admin 166
Šle Dimon admin 172
Šle Dimon - revoluce v ortodoncii admin 222
Šle Dimon, typy, výhody admin 162
Šle na jedné čelisti pomoci korektní skus admin 149
Šle na zuby - druhy, správné péče admin 199
Šle nebo deska sladit zuby admin 174
Teleskopické korunky - typy, indikace a dávky admin 225
Transparentní šle Dimon Vymazat admin 159
Typy stomatitidy - příčiny, příznaky a léčba stomatitidy admin 222
Ultranyrы - Výhody a instalace admin 147
Virová stomatitida u dětí admin 699
Vnutrishnokanalne bělení admin 164
Vyloučení zubních implantátů - příznaky a znaky admin 414
Vypalování dásní - příčiny, příznaky a léčba admin 650
Zánět dásní u dětí - příznaky, příčiny a léčba admin 437
Zbavit se při pohybu v domácnosti admin 150
Zirkonia korunky - protetika na bázi oxidu zirkoničitého admin 263
Život Zubní implantáty admin 164
Zlaté korunky na zuby - výhody a nevýhody admin 252
Zubař zubní ortopedické admin 170
Zubní bylinný prášek admin 156
Zubní lyuminiry - výhody a nevýhody admin 148
Zubní můstek - typy, instalace a výhody admin 394
Zubní píštěl - koncept, příznaky a léčba onemocnění admin 3462
Zubní protéza - Typy a péče admin 245
Zubní protézy all-na-4 admin 194
Zubní protézy bez otáčení admin 177
Zubní protézy na implantáty admin 738
Zuby po rovnátka - pevná výsledky admin 165
Zvolte kapaliny pro postřikovače admin 168